Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędowe: Główny Księgowy.

 

NABÓR I

Ogłoszenie o naborze dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej CSIR Susz pod adresem:

https://csirsusz.pl/index.php/ogloszenia/nabor-pracownikow/ogloszenia-o-naborze/192-ogloszenie-o-naborze-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko główny księgowy Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II” w sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu, ul. Piastowska 5C, 14-240 Susz w terminie do dnia 23.01.2023 r. do godziny 10.00 lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu do jednostki).

 

Wyniki naboru:
https://csirsusz.pl/index.php/ogloszenia/nabor-pracownikow/wyniki-naboru/193-wynik-naboru-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy

 


NABÓR II

Ogłoszenie o naborze dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej CSIR Susz pod adresem:

https://csirsusz.pl/index.php/ogloszenia/nabor-pracownikow/ogloszenia-o-naborze/194-ogloszenie-o-naborze-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy-nabor-ii

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko główny księgowy Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II” w sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu, ul. Piastowska 5C, 14-240 Susz w terminie do dnia 02.02.2023 r. do godziny 15.00 lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu do jednostki).