Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu ogłasza nabór zapytań ofertowych dotyczących renowacji parkietu hali sportowej.

Renowacja polegać ma na cyklinowaniu oraz zabezpieczeniu parkietu oraz naniesieniu nowych linii wyznaczających pola gry.

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu ogłasza nabór zapytań ofertowych dotyczących zakupu maszyny czyszczącej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku