Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu rozpoczęło swoją działalność w dniu 26.07.2007 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26.07.2007 roku.

Centrum Sportu i Rekreacji jest głównym organizatorem życia sportowego w Suszu. Organizujemy wiele imprez sportowych o różnorodnym charakterze, szereg zawodów, turniejów oraz rozgrywek ligowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzimy zajęcia, skupione w prowadzonych w CSiR sekcjach sportowych: lekkiej atletyki, kickboxingu, piłki nożnej i siatkowej, tenisa stołowego, crossitu, koszykówki, żeglarstwa, kolarstwa górskiego i biegów przełajowych. Nie brakuje nawet sekcji Lwy Morskie Susz.

Centrum Sportu i Rekreacji wypełniając swoje zadania statutowe służy społeczności Gminy Susz, a inspirując działania sportowo- rekreacyjne, jednocześnie dąży do aktywizacji i koordynacji życia sportowo- rekreacyjnego w gminie. Kluczem do skuteczności w tym zakresie jest daleko idąca współpraca z lokalnym środowiskiem sportowym: organizacjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi, działającymi na terenie gminy.

Blisko współpracujemy m.in. z Klubem Sportowym „UNIA”, Akademią Piłkarską Młode Talenty Unia Susz, oraz licznymi stowarzyszeniami o charakterze sportowym, działającymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

CSiR pełni również ważną rolę w utrzymaniu, administrowaniu i rozwijaniu istniejącej bazy sportowo- rekreacyjnej.

Administrujemy następującymi obiektami sportowymi:
- Halą sportowo-widowiskową, położoną przy ul. Piastowskiej 5c w Suszu, tel.(055)2787008 - trybuny 300 miejsc, sala treningowa 22m x 44m, sauna, siłownia, zaplecze socjalne, sala do fitnessu, sala konferencyjna;
- Plażą Miejska nad jeziorem Suskim, z boiskiem do plażowej piłki siatkowej;
- Stadionem Miejskim przy ul. Leśnej w Suszu, z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, bieżnią oraz kortem tenisowym;
- Kompleksem sportowym przy ul. Polnej w Suszu, składającym się z trzech niezależnych boisk: do piłki nożnej, koszykówki oraz tenisa ziemnego.
- Obiektem Orlika przy ul. Wybickiego, z boiskiem do piłki nożnej, uniwersalnym placem do gry w koszykówkę/tenisa ziemnego oraz urządzeniem Raptoring XL i bieżnią lekkoatletyczną;
- Obiektem czteropoziomowego skateparku przy ul. Wybickiego.


Oprócz suskich obiektów podlegają nam także boiska sportowe, położone w ośmiu miejscowościach Gminy Susz:
- Nipkowiu,
- Czerwonej Wodzie,
- Kamieńcu,
- Redakach,
- Lubnowych,
- Bałoszycach,
- Bronowie,
- Jakubowie Kisielickim.


Przedmiotem działalności CSiR jest:
- organizowanie i koordynowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
a także osób dorosłych,
- upowszechnianie i rozwijanie sportu i rekreacji w gminie i mieście
- prowadzenie zajęć w zespołach sportowo- rekreacyjnych, także dla osób niepełnosprawnych
- zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie sportu i rekreacji
- inspirowanie i otaczanie opieką inicjatyw w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych
- aktywne uczestnictwo w rozwoju sportu szkolnego
- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne stymulujące równowagę psychofizyczną dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami, klubami w tym także działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizacjami sportowymi i kulturalnymi
- utrzymanie, rozbudowa i wyposażenie istniejącej oraz nowo tworzonej bazy sportowo- rekreacyjnej
- nawiązanie współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi realizującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w celu udostępniania i wykorzystywania bazy centrum do celów rehabilitacyjnych

 

Najważniejszym obiektem, administrowanym przez CSiR, jest zlokalizowana nad Jeziorem Suskim, praktycznie w centrum miasta, hala sportowo – widowiskowa. Wymiary areny oraz mechaniczny system kotar pozwala na jednoczesną organizację zajęć dla trzech niezależnych grup sportowych, z których każda ma do swojej dyspozycji powierzchnię pełnowymiarowego placu do gry w siatkówkę. Hala jest „sercem” suskiego sportu i miejscem organizowania wielu różnorodnych imprez, zawodów i turniejów sportowych. Systematycznie działa tu 12 sekcji sportowych.

Centrum Sportu i Rekreacji doskonale wykorzystuje naturalne, przyjazne warunki geograficzno- przyrodnicze Gminy Susz, organizując także szereg imprez plenerowych. Obok turniejów siatkówki plażowej, koszykówki i plażowej piłki nożnej należą do nich festyny, pikniki rowerowe, biegi masowe, przełajowe oraz różne formy zabaw rekreacyjnych dla najmłodszych. Imprezy te w większości są otwarte i bezpłatne- ich celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i popularyzacja aktywnych, sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu mieszkańców, form wypoczynku. Imprezy te przeznaczone są głównie dla osób niezrzeszonych i amatorsko uprawiających sport.
Doskonałym przykładem takich działań są wydarzenia sportowe i rekreacyjne, organizowane w ramach corocznych „Dni Susza”.

Odrębną formą działalności CSiR jest organizacja (wraz z Gminą Susz i innymi jej jednostkami organizacyjnymi) imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim, które z jednej strony promują gminę, z drugiej zaś - umożliwiają jej mieszkańcom uczestniczenie w wysokiej rangi wydarzeniu sportowym. Najlepszym przykładem takiej imprezy są odbywające się co roku w Suszu od 1991 roku, słynne w kraju zawody Susz Triathlon, ale ponadregionalną rangę mają również dwie inne suskie imprezy: Ogólnopolski Wyścig MTB oraz bieg Night Run Susz.

 

Materiał wideo autorstwa p. Zbigniewa Wasilewskiego, na którym uwieczniony został proces budowy hali sportowej CSiR Susz:

Material wideo w serwisie YouTube przedstawiający budowę hali sportowej CSiR Susz