W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Sekretariat CSiR Susz jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor CSiR Susz - w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00

Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II jest jednostką budżetową Gminy Susz. Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II zostało utworzone w roku 2007 decyzją Rady Miejskiej.

Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu jest jednostką organizacyjną gminy, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.