Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne i informacje z ograniczonym dostępnem do danych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie. 

 

W Biuletynie Informacji Publicznej CSiR Susz nie udostępniamy informacji niejawnych i informacji z ograniczonym dostępnem do danych. Ich udostępnienie możliwe nastąpić na wniosek.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25, marzec 2021 14:11 administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, marzec 2021 14:11 administrator