Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny CSiR Susz. Organizacja wewnętrzna CSiR Susz wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

W CSiR Susz działają następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, oznaczone symbolami i przedstawione graficznie w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego CSiR Susz:

 

1. Dyrektor CSiR Susz:

  • Stanowisko ds. księgowych
  • Stanowisko ds. administracyjno-biurowych
  • Pomoc administracyjna
  • Konserwator
  • Sprzątaczka
  • Koordynator imprez sportowych
  • Instruktor sportu
  • Animator Orlika
  • Kierowca
  • Inspektor danych osobowych

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 29, marzec 2021 09:16 administrator